NOEN BÆREKRAFTIGE TANKER

Det norske folk har nytt sjokolade fra Freia i flere generasjoner. Med årene har vi også lært oss mer og mer om hvordan man produserer sjokolade på best mulig måte, både slik at den blir så god som mulig, men også at den framstilles på en ansvarlig og mer bærekraftig måte.

Kort og godt handler det om mer “bærekraftig utvikling”, en formulering som FNs Brundtland-kommisjon definerte slik: “Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”.

For oss er det viktig at vi jobber med hele verdikjeden, fra våre råvarer til våre produkter. Fra at den kakaoen vi kjøper, skal være dyrket på en bærekraftig måte – både når det gjelder sosialt ansvar og miljø, til at vi produserer vår sjokolade på en bærekraftig måte .

“Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov“.


United Nations

Cocoa Life

Freia er en del av konsernet Mondelēz International, verdens største sjokoladeselskap. Foruten våre egne nordiske varemerker Freia og Marabou har vi sjokolade fra Milka, Cadbury, Toblerone, Côte d’Or og Suchard.

For å sikre langvarig forsyning av kakaobønner av rett kvalitet til alle våre sjokoladeprodukter utvikler vi nå et prosjekt som heter Cocoa Life. Visjonen er å skape bedre arbeidsforhold og en mer akseptabel tilværelse for alle de bøndene som produserer kakao, for deres familier og lokalsamfunn. Det tror vi er grunnleggende forutsetninger for en bærekraftig produksjon av kakao.

Programmet har som mål å skape endring innenfor fem hovedområder: moderne dyrkningsmetoder, lokalsamfunn, forbedre levevilkår, ungdom og miljø. Selve utviklings- og utdanningsarbeidet vil bli gjennomført av organisasjoner som vi samarbeider med, og som har lang erfaring med dette: CARE International, UNDP, WWF og Antislavery International.

Gjennom Cocoa Life investerer vi 400 millioner dollar i seks land, over ti år, for å utvikle kakaodyrkingen. Det vil føre til at 200 000 bønder, som innbefattet deres familier tilsammen utgjør én million mennesker som er avhengig av kakaodyrking, vil få en mer akseptabel tilværelse.

Framskritt

Ved slutten av 2017 nådde vi 120 500 kakaobønder i over 1 085 kakaosamfunn, og med det var 35% av selskapets kakao dyrket på en bærekraftig måte.

HER FINNER DU MER INFORMASJON OM COCOA LIFE

PALMEOLJE – VI ØNSKER Å VÆRE EN
DEL AV EN BÆREKRAFTIG LØSNING

Freia og Mondelēz International er fullt og helt for en bærekraftig produksjon av palmeolje og andre råvarer som brukes i matindustrien. Vi mener at boikott ikke er veien å gå.

Uten et engasjert næringsliv kommer verken miljøorganisasjonene eller politikere til å klare å redde regnskogen, eller andre sårbare naturressurser. Mondelēz International opplever at vi har et ansvar, og det ansvaret tar vi i samarbeid med handelen og andre engasjerte aktører.

Vi er i posisjon til å påvirke og engasjere alle ledd i produksjonen av palmeolje. Vi stiller strenge krav til leverandørene, og jobber sammen med miljøorganisasjoner som WWF, FNs utviklingsfond UNDP og andre aktører for å sikre økt fokus og standarder på området.

I 2013 nådde vi målet om at 100 % av palmeoljen vi kjøper er RSPO-palmeolje.

Gjennom vår «no-deforestation policy», som kommer på toppen av RSPO, sikrer vi at palmeoljen vi kjøper er sporbar, produsert på lovlig eid jord, ikke fører til avskoging, respekterer menneskerettigheter og ikke benytter barnearbeid eller tvangsarbeid.

Her finner du Mondelēz International sin Palm Oil Action Plan

VÅR PRODUKSJON – MILEPÆLER MOT
ZERO CARBON FOOTPRINT

Målet om bærekraftighet gjennomsyrer også vår egen produksjon. Emballasje, fabrikker og transport vurderes kontinuerlig ut fra en bærekraftig tankegang. Flere av våre funderinger har allerede ført til faktiske prosjekt som for eksempel å redusere vann- og energiforbruket i fabrikkene våre, samt avfallet som oppstår under produksjon.

De siste årene har vi jobbet aktivt med prosjekter relatert til bærekraft. Freias fabrikk på Rodeløkka har som langsiktig mål å være en Zero Carbon Footprint bedrift innen 2020.

Underveis når vi mange mindre milepæler. I 2013 endret vi avkjølingsmetode for vår fabrikk. Vi bruker nå et eget vannreservoar og har redusert bruken av springvann med 70%. Fra 2014 har vi pensjonert et gammelt og bråkete kjøletårn, og erstattet det med et nytt og mer effektivt. For å redusere avfall jobber vi fortløpende med å identifisere områder der vi kan forbedre oss. I 2015 har Rodeløkka fabrikk gjennomført et prosjekt for å betydelig redusere matsvinn.

her finner du mer informasjon om arbeidet vi gjør for å sikre bærekraftig utvikling.